Thứ 7, ngày 24/06/2017
 • Trang chủ
 • Tra cứu hồ sơ
 • Gửi hồ sơ qua mạng
 • Cổng thông tin điện tử
 • THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
  Quên mật khẩu?

  TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ÁP DỤNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

  Thông tin chung

  - Đã tiếp nhận: 56157 Hồ sơ

  - Đã giải quyết: 35176 Hồ sơ

  20%

  ĐÚNG HẠN

  Thông tin tiếp nhận từ các đơn vị

  Năm 2017

  - Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

  - Đã giải quyết: 0 Hồ sơ

  0%

  ĐÚNG HẠN